รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๒๗๕ - โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาวีสุภากาวีโรงเรียนบ้านห้วยยางวัดห้วยยางคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกศราสาระพัดโรงเรียนบ้านห้วยยางวัดห้วยยางคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญจนพรทองดอนแพงโรงเรียนบ้านห้วยยางวัดห้วยยางคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาณัฐข้อเพ็ชรโรงเรียนบ้านห้วยยางวัดห้วยยางคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัยวัฒหลงโรงเรียนบ้านห้วยยางวัดห้วยยางคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนธรณ์สระทองหมายโรงเรียนบ้านห้วยยางวัดห้วยยางคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนภัทรจรเข้โรงเรียนบ้านห้วยยางวัดห้วยยางคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปวีณาพงษ์สุกรีโรงเรียนบ้านห้วยยางวัดห้วยยางคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปิยวรรณแทนเพ็ชรโรงเรียนบ้านห้วยยางวัดห้วยยางคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพัฒน์ดอนสระโรงเรียนบ้านห้วยยางวัดห้วยยางคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภาณุวิชญ์ทองลิ้มโรงเรียนบ้านห้วยยางวัดห้วยยางคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรสรินขจรโรงเรียนบ้านห้วยยางวัดห้วยยางคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรังศิมันส์หลักเพ็ชรโรงเรียนบ้านห้วยยางวัดห้วยยางคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสวรินทร์ดำครุฑโรงเรียนบ้านห้วยยางวัดห้วยยางคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุคิมหลงโรงเรียนบ้านห้วยยางวัดห้วยยางคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุรศักดิ์สุธงษาโรงเรียนบ้านห้วยยางวัดห้วยยางคณะจังหวัดกาญจนบุรี