รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๒๗๓ - โรงเรียนบ้านพนมนาง
ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกวินพรนิคมโรงเรียนบ้านพนมนางวัดบ้านพนมนางคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธีรกานต์สืบพลายโรงเรียนบ้านพนมนางวัดบ้านพนมนางคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมินตราอยู่เอี่ยมโรงเรียนบ้านพนมนางวัดบ้านพนมนางคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุศิกาญพุกราชวงษ์โรงเรียนบ้านพนมนางวัดบ้านพนมนางคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอิศวะหมื่นอาจโรงเรียนบ้านพนมนางวัดบ้านพนมนางคณะจังหวัดกาญจนบุรี