รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๒๖๙ - โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง
ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายน้ำพุหอมทวนลมโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งวัดหนองนางเลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรพัฒน์จ้อยศรีเกตุโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งวัดหนองนางเลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวงศกรแป้นเขียวโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งวัดหนองนางเลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเสกสรรค์พยาบาลโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งวัดหนองนางเลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิชัยตรัยบูชาโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งวัดหนองนางเลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัยพรเตสิริโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งวัดหนองนางเลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐชนนเปรมศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งวัดหนองนางเลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐนรินทร์คล้ายจินดาโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งวัดหนองนางเลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐวราชาวหนองโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งวัดหนองนางเลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเดือนณภัทรตรัยบูชาโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งวัดหนองนางเลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนภสรเนตรนิยมโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งวัดหนองนางเลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันทิพรหมดทุกข์โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งวัดหนองนางเลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายบุญชัยสืบกลั่นโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งวัดหนองนางเลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฟ้าใสเพ็ชรใสโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งวัดหนองนางเลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูผาเชื้อโห้โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งวัดหนองนางเลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูมิพัฒน์โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งวัดหนองนางเลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรัดเกล้าคงอาจหาญโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งวัดหนองนางเลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวารชัยกลาบทองโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งวัดหนองนางเลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอภิญญาภรณ์ดอกเข็มโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งวัดหนองนางเลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๓เด็กชายเกียรติคุณไพรเนติธรรมโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งวัดหนองนางเลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี