รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๒๖๘ - โรงเรียนวัดเขารักษ์
ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญารัตน์วัชรปานโรงเรียนวัดเขารักษ์วัดเขารักษ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวุฒิวันโรงเรียนวัดเขารักษ์วัดเขารักษ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนชัยแสงเครือโรงเรียนวัดเขารักษ์วัดเขารักษ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายมนัสทองขุนนาโรงเรียนวัดเขารักษ์วัดเขารักษ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์กัณฑสังข์โรงเรียนวัดเขารักษ์วัดเขารักษ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓นายปฏิพลจินดาภูโรงเรียนวัดเขารักษ์วัดเขารักษ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรารัตน์พันธ์แตงโรงเรียนวัดเขารักษ์วัดเขารักษ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวริษาชุยรัมย์โรงเรียนวัดเขารักษ์วัดเขารักษ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเสาวลักษณ์ทองนุ่มโรงเรียนวัดเขารักษ์วัดเขารักษ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัญญารัตน์ฉิมพาลีโรงเรียนวัดเขารักษ์วัดเขารักษ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงขวัญจิราหอมทวนลมโรงเรียนวัดเขารักษ์วัดเขารักษ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนากานต์สวนแจ้งโรงเรียนวัดเขารักษ์วัดเขารักษ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธวัชชัยรุณรู้รอบโรงเรียนวัดเขารักษ์วัดเขารักษ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนรินทร์บุญส่งโรงเรียนวัดเขารักษ์วัดเขารักษ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิมพกานต์โพธิ์ทองโรงเรียนวัดเขารักษ์วัดเขารักษ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวรรณพรคงเจริญโรงเรียนวัดเขารักษ์วัดเขารักษ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุพิชชาคงเจริญโรงเรียนวัดเขารักษ์วัดเขารักษ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุรพงษ์มั่นกำเนิดโรงเรียนวัดเขารักษ์วัดเขารักษ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอธิวัฒน์ด้วงปลีโรงเรียนวัดเขารักษ์วัดเขารักษ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงดวงฤทัยทองยศโรงเรียนวัดเขารักษ์วัดเขารักษ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี