รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๒๖๔ - โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง
ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤติพงศ์เกิดแดงโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกชกรเสนีย์วงค์ ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณฐนนท์สระทองจวงโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชยางกูรคงนะโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธงชัยเหลืองรุ่งทรัพย์โรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนาคารตันอิสานโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปัณฑิตาแก้วแดงโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันทนัชศรีหรั่งไพโรจน์โรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุทธิกาญจน์ยาวิชัยโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชญาพรแซ่ล้อโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุพรรษาแซ่ตันโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงราตรีสีหรั่งโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวริญญาต้นเนียมโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุกลวัฒน์ชมชื่นโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสโรชาเย็นใจดีโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนิรุตผิวหอมโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกันต์ธรเสนีย์วงค์ ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรภัทรสารีคำโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชัชญาบึงลอยโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัยภัทรแซ่ล้อโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวัฒน์ใจดีโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธวัชชัยชาวบ้านใหม่โรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธันวาบุญช่วยโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปุณณดาโฉมงามดีโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศกรอยู่เอี่ยมโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรุ้งลดาธะนนไชยโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอัฐเศรษฐโสแก้วโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี