รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๒๖๓ - โรงเรียนบ้านเขาแหลม
ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวธาลิตาชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านเขาแหลมวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงไฉไลเมืองมนต์โรงเรียนบ้านเขาแหลมวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤตพรเกิดศิริโรงเรียนบ้านเขาแหลมวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4อุดมศึกษาครูนางสาวน้ำผึ้งจินดาโรงเรียนบ้านเขาแหลมวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสรธัญสวัสดิ์วนากุลโรงเรียนบ้านเขาแหลมวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจีรภัทรสังข์วรรณะโรงเรียนบ้านเขาแหลมวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอรอุรินทร์อยู่พุ่มโรงเรียนบ้านเขาแหลมวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนภัสสรเซี่ยงหลิวโรงเรียนบ้านเขาแหลมวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9อุดมศึกษาครูนายอนิรุตติ์ผาริโนโรงเรียนบ้านเขาแหลมวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริภักตร์หนูพิมายโรงเรียนบ้านเขาแหลมวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธีรนันท์สามง่ามไกรโรงเรียนบ้านเขาแหลมวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนลินทิพย์สระทองเมืองโรงเรียนบ้านเขาแหลมวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรพรรณพรมมะลีโรงเรียนบ้านเขาแหลมวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศักดิธัชตันสุริยาโรงเรียนบ้านเขาแหลมวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี