รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๒๖๒ - โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภิญญาแก้วดีโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นวัดสมเด็จเจริญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวีร์เกียรติกุลการุณย์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นวัดสมเด็จเจริญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายไพรสณฑ์บุดดาเลิศโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นวัดสมเด็จเจริญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสถาพรกาฬภักดีโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นวัดสมเด็จเจริญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤตพรโพธิ์พลโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นวัดสมเด็จเจริญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติศักดิ์แจ่มศรีโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นวัดสมเด็จเจริญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงญาณิสาอิ้วอำพันธ์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นวัดสมเด็จเจริญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงดวงหทัยสโรบลโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นวัดสมเด็จเจริญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนวรรณอุ่นคำโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นวัดสมเด็จเจริญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวัฒน์สงพรมทิพย์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นวัดสมเด็จเจริญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวันต์สีชาตาโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นวัดสมเด็จเจริญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนภัสชัยราชเจริญโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นวัดสมเด็จเจริญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนริการต์ศรีสงครามโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นวัดสมเด็จเจริญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิติสุขประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นวัดสมเด็จเจริญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิรชัชหงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นวัดสมเด็จเจริญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพีรดาแก้วมีโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นวัดสมเด็จเจริญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภคนันท์บุญสืบโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นวัดสมเด็จเจริญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภคินรักภูมิโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นวัดสมเด็จเจริญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรัตนากรโพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นวัดสมเด็จเจริญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเริงชัยดอกสาระภีโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นวัดสมเด็จเจริญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวชิรวิชญ์จิตนิยมโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นวัดสมเด็จเจริญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศศิพิมพ์ชีพนุรัตน์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นวัดสมเด็จเจริญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสายแก้วเพ็ชรงามโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นวัดสมเด็จเจริญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุกัญญาพลายละมูลโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นวัดสมเด็จเจริญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอรรถกรแพงหนูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นวัดสมเด็จเจริญคณะจังหวัดกาญจนบุรี