รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๒๖๐ - โรงเรียนบ้านพยอมงาม
ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเดชดนัยแก้วทองขาวโรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญพิชชาสมคิดโรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปภาวินท์แซ่ลิ้มโรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายลิขิตรวมทรัพย์โรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญจิราจันทรโรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเจตสฤษฎ์เกลี้ยงประเสริฐโรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชวนากรปทุมสูติโรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณฐพลมะลิถอดโรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนัชชาทองคงอ่วมโรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพรเทพมาน่วมโรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรพิรุณเกิดพงษ์โรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศศิประภามั่นคงโรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุพัชชาใหญ่ยิ่งโรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเอกภพสีน้ำเงินโรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอิทธิพัทธ์รูปคมสันโรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี