รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๒๖๐ - โรงเรียนบ้านพยอมงาม
ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลชนกไพรรัตน์โรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศรัณย์สมโสดาโรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกชอรสุริยะกำพลโรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจักรกฤษเมืองแกโรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชลณิชาธวัชเจริญโรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชลดาเกษประทุมโรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฏฐณิชาชั่งสุขโรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทักดนัยแสงคำพันโรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธันวาฤทธิ์บุษดีโรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนพดลโพธิ์งามโรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนภัสสรบูชาโรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรัตน์ติกาลศรีสุวรรณ์โรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรรณิดาเนื้อนุ่มโรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอาทิตย์ปทุมสูติโรงเรียนบ้านพยอมงามวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี