รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๒๕๗ - โรงเรียนบ้านหนองขอน
ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 28 จาก 28 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกนกคล้ายเจ๊กโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวรวิทย์อาจหาญโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายฉัตรดนัยซุ่นบวบโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรวีร์อรอินทร์โรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรภพจำปาบุรีโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกษิราคชายุทธโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพรพิพัฒน์นนท์ช้างโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชญานิษฎ์มาลัยโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอัญธิตาสาระอาวาสโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนิกานต์พินพวงโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชยพัทธ์ถนอมแสนดีโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพลกลิ่นขจรโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเตชินท์โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเตชินท์ศรีพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธณชัยไทยลาโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนฤมลสุกใสโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนิธินันท์การุณโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบริวัฒน์ชาววังเย็นโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฏิภาณศรีภุมมาโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปยุดาแซ่เล้าโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพร้อมจิตรชำนาญโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเพ็ญนภาม่วงคงโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรเชษฐ์ทารักษาโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรวุฒิทารักษาโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิกันดาศรีแสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุธินันท์เทียบน้อยโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเสฏฐวุฒิยุ่นเพ็ญโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรอุมาระหารโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี