รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๒๕๗ - โรงเรียนบ้านหนองขอน
ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษณะขวัญมาโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิตสโรชาพลายละมูลโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐนรีประสพผลโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรอ่อนจันทร์โรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายแทนคุณธัญญเจริญโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกฤษนาพันธ์ทองดีโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกลวัชรเกิดสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญ์ณัชชามีไชโยโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจันทร์ฉายเนื่องแก้วโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิตติพัฒน์เรืองศรีโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนนิกานต์ทองบ้านฆ้องโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชโยดมไทยลาโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงญาณิศาหอมหวลโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐดนัยเนื้ออ่อนโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกฤตชำนาญโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนภัทรแสงเกตุโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนพคุณทาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปวีร์กรไทยลาโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพรพิพัฒน์จันทร์มีโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิมพาทูลยอดพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิมลสิริเทียบน้อยโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุชาปัญโยชัยโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอภิชญาหอมสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพันธกานต์เพ็ชรกุลโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิทยุตฆ์ฝางคำโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธมนวรรณอ่อนสมกิจโรงเรียนบ้านหนองขอนวัดหนองขอนคณะจังหวัดกาญจนบุรี