รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๒๕๒ - โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิศารัตน์บุญเทียนโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสรนันท์สระศรีสมโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรายุวงษ์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนัญชิดาทากุเรือโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชินภัทรทรัพย์พันธ์โรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปรัตน์ดาเล็กบางโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฤทัยรัตน์แสงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศศิธรเหมือนเขียวโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุรศักดิ์รัตนพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี