รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๒๕๐ - โรงเรียนบ้านเขามุสิ
ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกุลพิธาน์คงมาโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจีรนันท์จันทร์เลขาโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจีรศักดิ์ชูจันทร์โรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปภัสราเชื้อนามโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงประกายมาศบุญปลอดโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชญาภัคศรีทองโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรุจิรดาศรีทองโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวาธีนามจินดาโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิสสุตาเอกปัชชาโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวีรดาก่ำมอญโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภกฤตวงษ์ทองคำโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิศักดิ์บุญช่วยโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอนุตตรีย์ศรีทองโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอาทิตย์ป้องกันโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี