รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๒๕๐ - โรงเรียนบ้านเขามุสิ
ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจตุพรนกแก้วโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจีรศักดิ์แก้วบัวดีโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเจษฎาผิวชะอุ่มโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิจันทร์เรืองโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษณะไชยธนดีโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจันทราทิพย์สีนวลโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนภัทรวงษ์บัวงามโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงประภาดาผิวชอุ่มโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพ์ชนกเพียงพานโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงยูมิวงษ์อุบลโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรพงษ์วัชรปรีชาโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวาสนาจันทร์ภักดิ์โรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนิวัตติ์ศรีทองโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี