รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๒๕๐ - โรงเรียนบ้านเขามุสิ
ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทินภัทรเสาร์แก้วโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีทัตไพรเกษตรโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนราธิปเอกปัชชาโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรพัฒน์แก้วบัวดีโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกนกวรรณไหว้พรหมโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤตชญาบุญช่วยโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐกานต์ศรีทองโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนสรโฉมงามดีโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธาวินปัดตาลโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีระพลเพ็งมณีโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปิติภัทรโฉมงามดีโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรทิพานันธานีโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชราภาเลี้ยงอิ่มโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิมพ์ชนกคล้ายมฤคโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรพีภัทรผิวสุขโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรนุชโฉมงามดีโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุพรรษาแสงทิศโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอรรครพลแซ่ล้อโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอัครพลใจมั่นโรงเรียนบ้านเขามุสิวัดเขามุสิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี