รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๒๔๒ - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 130 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวสายสุดาใจตรงโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓นางสาวก้านปูไทรสังขพรดำรงโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษฎาไกยสวนโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓นางสาวขนิษฐา-โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชิชิ-โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓นายชนะชัยศิริพงศ์บวรโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฏฐ์ชยาสุขนันทฬสโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓นายชาตรี-โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐชนนฤทธิลือชัยโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓นางสาวดวงกมลปราสารโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐพรกองเมืองโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓นายทองสุขอุดมขวัญศิริโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธาวินบ่อแก้วโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนยุทธไทรสังขสุขุมโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีระพงศ์เสดวงชัยโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนวัฒน์สง่างามโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพุฒชายพิเชฐชลธีโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓นายธนากรเจริญสมบัติโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงไพ่เอเถอะ-โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธันยพรเสดวงชัยโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรภัทรกาญจนามนตรีโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนอเชอรี่เลื่อยกระโทกโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวันดีเจริญหงษ์ษาโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรธิดาเก่งภาษาโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศรายุธแซ่สัวโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๓นางสาวมีนา-โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุทธิชัย-โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายยงยศวนาพิทักษ์กุลโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรพีพรรณพิทักษ์หงษ์สาโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายระพีพัฒน์ขวัญธนสิริโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๓นางสาวลลิตา-โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๓นางสาวลำใย-โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๓นางสาววนาไพรวงษ์จูโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๓นายสมเกียรติปิยฐากูรโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๓นายสมพุฒไทรสังขบุญเจริญโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุกัญญาพงศ์ธนอรัญโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๓นายสุวิทย์เพียงใจบุญโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๓นายอภิรักษ์ไทรสังขพรดำรงโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตติธัชจิตไพรงามโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายคมกริชจิตไพรงามโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๒นายจรัญศิริพงศ์บวรโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๒นายฉินอี-โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชลิดาตระการโกศลทองโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชิดมินทวย-โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๒นายซอมินไท-โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายไซชาญ-โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัชสง่างามโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๒นางสาวดาว-โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเดือนไทรสังขฉัตรธิติโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายตีฮะโทน-โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี