รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๒๓๕ - โรงเรียนบ้านดงเสลา
ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกานต์สินีสวัสดิ์กุสุมภ์โรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจันทมณีกนกแก้วลายทองโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐธิดากระดังงาโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธัญพรนงรัตน์โรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปัณธณาทองดาโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงฝนภูผาเจริญโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงยศวดีสวัสดิ์คณาโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวนิดามาเขียวโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓นายวันชัย-โรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวิภาศินีชาวนาฝ้ายโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุกัญญาสวัสดิ์กระวีโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอรรยาสินบุญมาโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอังคณาบัวรีโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจารุวรรณนาสวนเสถียรโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิตรตราวรพลโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายตรีวิทย์จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนริศราสืบเหล็กโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงน้ำฝน-โรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเนตรลดาสินบุญมาโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปนิดาธีราสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายประภัทธิ์ศรีสุวรรณมาลาโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฟ้าใสภูผาเจริญโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวาสนาเขาเหล็กสมบูรณ์โรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงแสงดาวใจรื่นโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี