รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๒๓๕ - โรงเรียนบ้านดงเสลา
ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 92 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติพงศ์น้ำใจสุขโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรภัคปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยมงคลธานีโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเดชดนัยกรรณ์เจียกจรโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติภัทรศรีโคตรโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงแนน-โรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปฏิภาณสุดคุณโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัฐวุฒิแววปลอดโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปิยะ-โรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันธิชาหมื่นหาญโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุเมทแก้วอาษาโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปรีชาวุฒิเทพทองโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๓นายอนุสรทับทิมโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิ่นสุวรรณ์นาสวนเสถียรโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกนกวรรณไทรนิ่มนวลโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพัฒน์พงศ์สวัสดิ์กุสุมภ์โรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒นายกฤษณะกันธะวงค์โรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูภาณศรีด่านชัยโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนาธิปพันธ์แจ่มโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมาลัย-โรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศกรเปิดศาลโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรณกรแกล้วกสิกรรมโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีรกานต์พัดไสวโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศรัญญาบุญเอี่ยมโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรัตติเทพสิงห์โตโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสงกรานต์มีทรัพย์มั่นโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวีรวงศ์หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิศักดิ์-โรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกรวิชญ์เพละชื่นโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุกัญญาโพธิ์ใบโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤตกรกระดังงาโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุชาตินาสวนเสถียรโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจารุวรรณโพธิ์ใบโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุทธิดาสวัสดิ์ชินกุลโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนพรัตน์-โรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุพิชัยศรีสุวรรณมาลาโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิรดาจันทาอ่อนโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายแสงเพชรม่วงเดิมโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรรณฤดีศรีหิรัญโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงแสงอังพรสวัสดิ์กระวีโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุลิตตราใจตรงโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนม์นิภาพุทธวรรณโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอนุรักษ์พิทักษ์ดำรงภรณ์โรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนิตานวลดีโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอิทธิชัยนาสวนสุภัคโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชยาวุธสวัสดิ์กระเดื่องโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณิชกานต์จุนทการโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปภัสราสุดคุณโรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฟ้าใสพูลทรัพย์โรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมายด์-โรงเรียนบ้านดงเสลาวัดดงเสลาเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี