รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๒๑๔ - โรงเรียนบ้านเขาวงพระจันทร์
ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชินธันย์ศรีเวชศักพงษ์โรงเรียนเขาวงพระจันทร์วัดเขาวงพระจันทร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงดาวิศารักษีโรงเรียนเขาวงพระจันทร์วัดเขาวงพระจันทร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลฉัตรนาสิงห์คารโรงเรียนเขาวงพระจันทร์วัดเขาวงพระจันทร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลลักษณ์เขียววิราชโรงเรียนเขาวงพระจันทร์วัดเขาวงพระจันทร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกันธิมาทิวาวงษ์โรงเรียนเขาวงพระจันทร์วัดเขาวงพระจันทร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจรินทร์ญาเชิดฉันโรงเรียนเขาวงพระจันทร์วัดเขาวงพระจันทร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิติกาญจน์โพดฉิมพลีโรงเรียนเขาวงพระจันทร์วัดเขาวงพระจันทร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐณิชาผิวแดงโรงเรียนเขาวงพระจันทร์วัดเขาวงพระจันทร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงน้องฟ้า-โรงเรียนเขาวงพระจันทร์วัดเขาวงพระจันทร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันทวันศรีเมืองโรงเรียนเขาวงพระจันทร์วัดเขาวงพระจันทร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงบุญรักษาสมดีโรงเรียนเขาวงพระจันทร์วัดเขาวงพระจันทร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงบุณยนุชมีศิริโรงเรียนเขาวงพระจันทร์วัดเขาวงพระจันทร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปัทมาเขียววิราชโรงเรียนเขาวงพระจันทร์วัดเขาวงพระจันทร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศธรโพธิ์แพงพุ่มโรงเรียนเขาวงพระจันทร์วัดเขาวงพระจันทร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภรัณยาสังข์ทองงามโรงเรียนเขาวงพระจันทร์วัดเขาวงพระจันทร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุนิตาเชียงกาโรงเรียนเขาวงพระจันทร์วัดเขาวงพระจันทร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี