รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๒๑๑ - โรงเรียนบ้านหนองมะสังข์
ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐธิดาแซ่โซวโรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวุฒิพิมพ์ภูธรโรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนินทร์เสาศิริโรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเปมิกาอังเปรมโรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสมเจตน์สุมาลีโรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพนัชกรราษฎรยินดีโรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนโชติคิดถูกโรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสิริขวัญเค้ากล้าโรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศุนิสาสุขทองโรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลรัตน์อินทโสมโรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุมิตราวงษ์ละครโรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกริชษณะคงโพธิ์น้อยโรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญจิราบานไม่รู้โรยโรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิราวรรณสร้อยระย้าโรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพันธวัชเค้ากล้าโรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิตาภาสร้อยระย้าโรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงยุพารัตน์พิมพิเศษโรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิตามรสร้อยระย้าโรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทิพวรรณศรีคำโรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสรยุทธเนาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุพัตตาหงษ์ทองโรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนุชิตทองมาโรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอริสราคำหอมโรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนาคมเชื้อดีโรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวีนัสกานดาโรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุวรรณ์ล้อมวงษ์โรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอิสรีย์ธนาโชติชินวัตรโรงเรียนบ้านหนองมะสังวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี