รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๒๐๗ - โรงเรียนบ้านหนองปรือ
ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 40 จาก 40 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกมลชนกศรีนวลโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
2อุดมศึกษาครูนางสาวมณฑิตาโพธิ์พรหมโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ชมภูราชโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
4อุดมศึกษาครูนางสาวรุ่งอรุณลิ้มรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกาญจนาสามพ่วงบุญโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลดาเชื้ออยู่โรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายคุณากรเพ็ชรพาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรพัฒน์ช่างเกวียนดีโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชัยชนะชมชื่นโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรวีพรพูลจันทร์โรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณิศากรส่งแก้วโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐภูมิบุบผาพวงโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเทวีนุชกรส่งแก้วโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวศินแนวถาวรโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธิดารัตน์สาลีผลโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัลลภวงศ์ศิริวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรเมธเนียมศรีนวลโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิมลสิริโพธิ์น้อยโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนพพดลแผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภชัยพันธ์ศิริโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงบัวชมพูสระเจาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภิญญาลอยแก้วโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปนัดดาโพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์แก้วมณีโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพลอยไม้งามโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกานต์รวีจีนจันโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรุ่งทิวาเกตุวิลัยโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรพัฒน์จันทร์นาลาวโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายล่มฟ้าโพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิราภาศรชนะโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวิลัยวรรณโพธิ์ศรีทองโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชาลิสาช้างดีโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรินทราริดพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนากรสะเจาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนันทิชาวงศ์แก้วโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปภัสราสามพ่วงบุญโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรวิชญ์จันทร์นาลาวโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรติมาจีนจันโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรินทรพินิจนาดโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุมินตราหนุนทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองปรือวัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี