รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๒๐๕ - โรงเรียนบ้านหนองประดู่
ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกันยารัตน์รักแตงโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจตุพลหงส์สาโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายทิวากรมั่นคงดีโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกานต์มณีทุมมาโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุชาดาวงษ์ศรีทองโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชยุตม์ทาหนองโดกโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอภินันท์ชูเมืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัยนครอินอำไพโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐณิชาประทุมโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวุฒิแสงแก้วสุกโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงดลฤทัยสร้อยจิตโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทักษ์ดนัยอินเกษมสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกฤตอินอำไพโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนชิตคงทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนดลหอมจันทร์โรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนาภาแผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีระโพธิ์ศรีทองโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนพรัตน์พ่วงกุลโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปฐมพรนิ่มนวลโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปุญญิสาโพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิมพิศากรับทองโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภาณุพรหมมณีโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวชิรวิทย์แสงชมภูโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศิรรัชผิวชอุ่มโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสมศักดิ์เปลี่ยนเชื้อโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุภัสสรสุนทรวิภาตโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอินฐิกาหนูแก้วโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดหนองประดู่คณะจังหวัดกาญจนบุรี