รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๒๐๓ - โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง
ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุรักษ์หลักเพชรโรงเรียนบ้านหนองไก่เหลืองวัดน้ำโจนกาญจนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวีรพลหลักเพชรโรงเรียนบ้านหนองไก่เหลืองวัดน้ำโจนกาญจนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสวรรยาวิชานนท์โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลืองวัดน้ำโจนกาญจนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี