รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๒๐๑ - โรงเรียนบ้านน้ำโจน
ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชวัลลักษณ์สีเหลืองโรงเรียนบ้านน้ำโจนวัดน้ำโจนกาญจนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรพัฒน์เปียสุนทรโรงเรียนบ้านน้ำโจนวัดน้ำโจนกาญจนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิรภัสสรนิลสินโรงเรียนบ้านน้ำโจนวัดน้ำโจนกาญจนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี