รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๑๙๔ - โรงเรียนบ้านหนองแสลบ
ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤติพงษ์พินสุบินโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนัทตพงศ์ขวัญเมืองโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอรทัยมอญเพชรโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทิภาสุขโขโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชลธิชาศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรภัทรปานสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเกียรติศักดิ์คำใจโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฑิตยาหลักนาลาวโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายโกเมศสายทองโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณฐกรแสงทวีโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงขวัญชนกนวลน้อมโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐวดีทองยิ้มโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิตรานุชสุคนธาโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพลยศวิชัยโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธิดาวรรณธีรนิยมสุขโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิราภานุชกระแสโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนภัสสรทานุวัตร์โรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนลินนิภาหลักเพชรโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพีรพัฒน์พิวงษ์โรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบุณฑริกากองศรีโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูสิทธิ์สีทับทิมโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศธรก้อนชัยภูมิโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงโศภิณภาหงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชราภาจันทร์วิชัยโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุพัชชาขุนกลางโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภิญญ์ภัสสรสุขเจริญสรรโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูวเนศศรีตองอ่อนโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสิรินทราเพ็งพาราโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุชาดากริ่มจิตร์โรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุชาดาพันธ์ทองดีโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเอกภวิษย์โกลากุลโรงเรียนบ้านหนองแสลบวัดแสลบเขตคณะจังหวัดกาญจนบุรี