รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๑๘๗ - โรงเรียนวัดเบ็ญพาด
ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปกรณ์วิเศษสิงห์โรงเรียนวัดเบญพาดวัดเบญพาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกรวิชญ์วิเศษสิงห์โรงเรียนวัดเบญพาดวัดเบญพาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัลยาเพลงปานโรงเรียนวัดเบญพาดวัดเบญพาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฏฐาสมคิดโรงเรียนวัดเบญพาดวัดเบญพาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓นางสาวรัฐกานต์สาดาโรงเรียนวัดเบญพาดวัดเบญพาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรัฐศักดิ์ชลายนนาวินโรงเรียนวัดเบญพาดวัดเบญพาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวนัชพรล้ำเลิศโรงเรียนวัดเบญพาดวัดเบญพาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอาทิตยารอดโคโรงเรียนวัดเบญพาดวัดเบญพาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกมลชนกจิตนิยมโรงเรียนวัดเบญพาดวัดเบญพาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเจริญพลเชื้อทองโรงเรียนวัดเบญพาดวัดเบญพาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงญาณาธิปเบ็ญพาดโรงเรียนวัดเบญพาดวัดเบญพาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๒นางสาวธัญลักษณ์คงกระพันโรงเรียนวัดเบญพาดวัดเบญพาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรภัทรพรหมมาโรงเรียนวัดเบญพาดวัดเบญพาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปัณฑิตาวิเศษสิงห์โรงเรียนวัดเบญพาดวัดเบญพาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเมวดีโพธิ์ศรีโรงเรียนวัดเบญพาดวัดเบญพาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงษมนพรรษเบ็ญพาดโรงเรียนวัดเบญพาดวัดเบญพาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุกฤษฎิ์รักษีโรงเรียนวัดเบญพาดวัดเบญพาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุพรรณิการ์รุ่งกลิ่นโรงเรียนวัดเบญพาดวัดเบญพาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอัจฉราม่วงศรีโรงเรียนวัดเบญพาดวัดเบญพาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัลยรัตน์พุ่มน้อยโรงเรียนวัดเบญพาดวัดเบญพาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนิรมลเกิดแย้มโรงเรียนวัดเบญพาดวัดเบญพาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพันธิตราเมืองมนต์โรงเรียนวัดเบญพาดวัดเบญพาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี