รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๑๘๕ - โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 76 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเขมทัตแก้วดอนไพรโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐวุฒิสาระศาลินโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐรดีชัยบังโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกัลยรัตน์ปิ่นทองโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรศิริฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๕นายเกียรติศักดิ์กลับศรีโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๕นายจักรพันธ์ทองนุ่มโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมาลาตีผิวเกลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๕นายธนกรแซ่จ๋าวโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศุภาวรรณคำยวงโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปฐมพรวันโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุกัญญาจันทร์คำโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุพัตราโพธิ์มณีโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอรรถพลเพิ่มทองโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพรนภาธุระอุปถัมภ์โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุทธิดาลอยสุวรรณโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกัญญาภัคสำเนียงแหลมโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายครรชิตพลภู่สำเภาโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๔นางสาวจุฑารักษ์คล้ายจินดาโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๔นายธนธรณ์ชีวังกูลโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๔นางสาวธัญญาภรณ์แสงโทโพธิ์โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงรุจิรดาฉลาดโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกนกพรพันธ์พุฒโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงภาณุมาสนาคทองอินทร์โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกริษฐาดอนไพรเณรโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤตภาสแซ่คูโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายคงเดชศรีวิไลโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายตะวันพันธ์แตงโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทินภัทรคำยวงโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทีปกรดวงสุวรรณโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนากรธรรมพาณิชย์โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนัฐพลลิ้มสุวรรณโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงมิ่งขวัญเบ็ญพาดโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวิศรุตทองเชื้อโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศุภักษรชูเลิศโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสรณ์สิริพรหมชนะโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสิขรินทร์เกิดโภคาโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุธาสินีผิวเกลี้ยงโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสุพรรษาสืบกลั่นโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอภิสราระเบียบโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตติกานต์สืบพลายโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายคณิศรคงศิริโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายฉัตรติญากรณ์เหมาเพชรโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชานนท์สุทธิสิงห์โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฐานิดาพุ่มน้อยโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณรงค์ฤทธิ์พรมนัสโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐชาโคกประเสริฐโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนบดีอินทรมนต์โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมณีรัตน์มะลิพันธ์โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมาศอัจฉราพุฒเอกโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี