รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๑๗๙ - โรงเรียนวัดสาลวนาราม
ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคุณานนต์คำพันธ์โรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชาคริตชำนาญเรือโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชาลิสามณฑาโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชิษณุพงศ์พรหมชนะโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนดลเอี้ยงเจียมโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยชาตินพคุณโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนวัฏปรุงใจโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพุฒิธาดาวงเอกโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรพลท้าวสุวรรณ์โรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอรนันท์ใจซื่อโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกรกนกพรหมทัตย์โรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนาธิปสืบนาคโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปนัดดากล่ำฉวีโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายประเสริฐชัยทอนโพธิ์แก้วโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศุภวัฒน์สืบนาคโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจรัญอินทร์หอมโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชัยวัฒน์ชงกุลโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฏฐกานต์บุญทองสุขโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฏฐธิดาสุกใสโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนากรตั้งสุขสบายดีโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนนทวัฒน์ชื่นชมโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนภาพรศรีเสริฐโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนราธรพลอยพันธ์โรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปิยะสืบนาคโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิมพ์ชนกรอดภัยโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงภัทราวดีแจ่มศรีโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเยาวดีไชยสูงเนินโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรุ่งฤดีอินทรักษ์โรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศิรวิชญ์ม่วงศรีโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอดิศักดิ์รอดภัยโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี