รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๑๗๗ - โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทัศนีย์วิเศษสิงห์โรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรคงนะโรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธรณินทร์วรฉัตรโรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรพลพรหมมายนโรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิรากานต์แต่แดงเพชรโรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอารยาบุญมะนุดโรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอารีรัตน์สุราฤทธิ์โรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรโชติใจกำแหงโรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณิชาภัทรแซ่หลี่โรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงดรัลรัตน์สีนวนโรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนภัทรศรีนวลนัดโรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธันวามันอินทร์โรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรังษิยาเมฆวัฒน์โรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิชัยทองสุขโรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี