รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๗๗ - โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรียานาฟาวเลอร์โรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษดานพพิบูลย์โรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกวินภุมรินทร์โรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกุลกัลยาปะหลูโรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเกศราเมืองนิลโรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชนะศักดิ์ลิเลิ่มโรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐมนจันทฤทธิ์โรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทีฆายุพุฒเอกโรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญญาเรศสงวนศักดิ์โรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรรัตน์กลีบทองโรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิชคุณอุทัยธรรมโรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนิชนันท์ทองอิ่มโรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายผาภูมิสีนวนโรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภาคินแก้วบัวดีโรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูวดลศรีอุดมโรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอนัญญาเซี่ยงหลิวโรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอลงกรณ์ภูแก้วโรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอารีวรรณเมฆวัฒน์โรงเรียนบ้านดอนมะขามวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี