รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๖๙ - โรงเรียนบ้านหนองขุย
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชลกรดีมินโรงเรียนบ้านหนองขุยวัดหนองขุยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชินพัฒน์จานแก้วโรงเรียนบ้านหนองขุยวัดหนองขุยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวุฒิคำพรมมีโรงเรียนบ้านหนองขุยวัดหนองขุยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐสิทธิ์เนียมหอมโรงเรียนบ้านหนองขุยวัดหนองขุยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนนทพัทธ์เก่งประณิธานโรงเรียนบ้านหนองขุยวัดหนองขุยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิทธิโชคผิวผ่องโรงเรียนบ้านหนองขุยวัดหนองขุยคณะจังหวัดกาญจนบุรี