รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๑๖๘ - โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวลาวัณย์ดอนเจดีย์โรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายดนัยแคล้วคลาดโรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชยากรเหลืองเสงี่ยมโรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณิชกมลยับเสนโรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอาทิตย์ชูศรีจันทร์โรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภิวัฒน์สังข์ทองโรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี