รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๑๖๘ - โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓นายพีรพัฒน์เสมแก้วโรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจีรกาญจน์ชื่นแสงโรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3อุดมศึกษาครูนางเกศญาแก้ววิชิตโรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกุลริศาสุขสาครโรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐนนท์ศุภราชโรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิมพกานต์สุทธิบุตรโรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรเมธเหลืองเสงี่ยมโรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรทิพย์เงินเหรียญโรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพันธวัชเขียวชอุ่มโรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมิณฑิตานุชนาทโรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวัชรวรรณอิ่มจิตโรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุรชัยสุขประเสริฐโรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเฮง-โรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกรชนกศรีนภาโรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเกียรติภูมิอินทร์ใจเอื้อโรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัยณรงค์คงแสนคำโรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรเดชมาลีโรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพรประเสริฐเกตุแก้วโรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิชญาจำนงกูลโรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเพ็ญนภาทองยืนโรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงลีตาโทน-โรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรรณิดาสุวรรณสิงห์โรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิชญาดาสุวรรณศรีโรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิภาวินีจงสกุลสวัสดีโรงเรียนบ้านสระลุมพุกวัดปลักเขว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี