รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๑๕๘ - โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 117 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายชูศักดิ์ตันสุวรรณโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายณัฐภัทรสมศรีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายวีรยุทธบุญวงค์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษฏาคล้ายเจ๊กโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติ์ธวัชอยู่คงโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายไกรวุฒิพลสินธ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายขวัญชัยเรือนงามโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรภัทรสัสดีทองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเจตนิพัทธ์กุดนอกโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชัยชนะสาระสารินโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐภูมิแจ่มดวงโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐสิทธิ์ผิวชะอุ่มโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทัศนัยแก้วบัวดีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธรรมนูญวงก์เมืองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีระพิพัฒน์คงถาวรโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนภดลแอนเพชรโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศราวุธศรีสุวรรณโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเสกสรรค์สุดยอดโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเสฏฐวุฒิแสงโสมโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชาคริตพิกุลโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนกฤตโพธิ์งามโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชาญณรงค์สระทองล้วนโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณภัทรปัดตาลโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทักษ์ดนัยออมสินโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนพลโฉมงามดีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนนทพัทธ์ธิวาลัยโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพันธวัชกาบแก้วโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายยศกรกาญปรีชาโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายยืนยงแสนสุขโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเศรษฐาโฉมงามดีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอนุศรณ์ปาริวงค์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงกวิณรัฐฏ์น้าประเสริฐโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงสุญาณีทองเปลี่ยวโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเกวลินแก้วมณีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจริยามั่นคงดีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิรภาผิวกากีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนพรศรีรุ้งโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนิดาทับทิมทองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภัทรพรคล้ายเจ็กโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรุ้งตะวันมณีวงศ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรัทญาเส็งดอนไพรโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสลิลทิพย์ผิวชอุ่มโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชลกาญจน์เขียวอร่ามโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐมนชูพันธุ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัณต์กนิษฐ์โพธิ์ชะนังโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฐานิดาสังข์ทองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฑิฆัมพรแก้วบัวดีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฏฐณิชาวงษ์บัวงามโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณิศวราสุภารสโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปริยากรบุญสมสุขโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี