รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๑๕๘ - โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 117 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกรรณิการ์สุกานนท์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษฏาคล้ายเจ๊กโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๖นายกฤษณะพึ่งกุลโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๕นายกฤษณะจันทฤกษ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๔นายกล้าณรงค์สิงห์เมืองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงกวิณรัฐฏ์น้าประเสริฐโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓นายกังวาลปั้นยศโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัณต์กนิษฐ์โพธิ์ชะนังโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๔นางสาวการะบุญหนิงใจกล้าโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติ์ธวัชอยู่คงโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายขวัญชัยเรือนงามโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๕นางสาวงามเนตรผิวสุขโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจริยามั่นคงดีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๕นายจักรพรรดิ์บุญเฮียะโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรภัทรสัสดีทองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิรภาผิวกากีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๕นายจิรวัฒน์บรรเทาวงษ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓นางสาวจิราพรสายทองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจิราภรณ์ศรีสุขโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจีรนันท์มาลัยน้อยโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๕นายจุลจักรสำลีอ่อนโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชฎาพรเซี่ยงฉีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชลกาญจน์เขียวอร่ามโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชัยชนะสาระสารินโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชาคริตพิกุลโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชาญณรงค์สระทองล้วนโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายชูศักดิ์ตันสุวรรณโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๔นายฎีกาวาสนาโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฐานิดาสังข์ทองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๕นายฐิติพันธุ์แตงอ่อนโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๖นายฐิติวัสส์สืบเรืองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๖นายฐิติศักดิ์ใจสุขใสโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฑิฆัมพรแก้วบัวดีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณภัทรปัดตาลโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฏฐณิชาวงษ์บัวงามโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายณัฐภัทรสมศรีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐภูมิแจ่มดวงโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐมนชูพันธุ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐสิทธิ์ผิวชะอุ่มโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณิศวราสุภารสโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๔นายทรรศนะพรรู้ประมาณโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทักษ์ดนัยออมสินโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทัศนัยแก้วบัวดีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๕นายทินกรพลลมโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนกฤตโพธิ์งามโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนพรศรีรุ้งโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนพลโฉมงามดีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๖นายธนภัทรบัวศรีใสโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๔นายธนากรทรัพย์ประเทืองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนิดาทับทิมทองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี