รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๑๕๘ - โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี

แสดง 101 ถึง 117 จาก 117 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
101มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฏฐณิชาวงษ์บัวงามโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
102มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณิศวราสุภารสโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
103มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทักษ์ดนัยออมสินโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
104มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนพลโฉมงามดีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
105มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนนทพัทธ์ธิวาลัยโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
106มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปริยากรบุญสมสุขโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
107มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปัณฑิตานมนานโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
108มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพันธวัชกาบแก้วโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
109มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงภัทรนิดาทองใบโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
110มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายยศกรกาญปรีชาโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
111มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายยืนยงแสนสุขโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
112มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวริศราบัวบานโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
113มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเศรษฐาโฉมงามดีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
114มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุภาวดีกิตชื่นสุวรรณโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
115มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอนุศรณ์ปาริวงค์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
116มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอนุศราแท่นทองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
117มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอภิญญาเพชรปุ่นโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี