รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๕๘ - โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 214 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชลิตามาช่วยโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐพลแซ่เล้าโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๖นายดลชัยศรีทองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๖นายปวิตรสืบดาโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๖นายเพชรณรงค์แดงอร่ามโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวมาริสามาลาโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๖นายวรวิทย์อาจคงหาญโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๖นางสาววาสนาคล้ายคลึงโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๖นายศักดิ์ชัยช่างเกวียนดีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุพรรษาบัวบานโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอรชนกศรีสำราญโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๖นายอิสราสุกใสโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๖นายเอสราสุกใสโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๖นายเจษฎาอัครงามสิริโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๖นายภาณุพงศ์โคตรทมโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๕นางสาวขวัญจิราแสงทิพย์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๕นายครรชิตสุชีวผลินโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๕นางสาวญาณิศาศรีวิชัยโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๕นายณัฐพงศ์พยาบาลโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๕นายธนวัฒน์วงค์กรณ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๕นายพงศ์พิสิฏฐ์หมื่นสวัสดิ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพัชรพรเดชะโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๕นายภูตะวันรุ่งเรืองยั่งยืนโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๕นางสาวมุธิตาทองเชื้อโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๕นางสาวรัตนาพรสัญญเดชโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๕นายวรากรณ์นึกชัยภูมิโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๕นางสาวศรีสุดากาพย์แก้วโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๕นางสาวศศิกรพึ่งม่วงโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสนธยาศรีทองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๕นายเอกนรินทร์ศรีทองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๕นายเอกภพแซ่ตันโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชิดชนกวาทิภักดิ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๕นายธนพจน์สารานิยคุณโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๕นางสาวบุษบาวรรณวงเวชโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๕นายศาตนันทน์วิจิตธำรงศักดิ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอุบลวรรณนพรัตน์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงกัลยารัตน์ผิวละออโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๔นางสาวปนัดดายิ้มเยื้อนโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงเมธาวีโพธิ์หอมโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกัญชพรปิ่นเพชรโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๔นายศิรศักดิ์มะลิสกาวพันธุ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสาริศาจิระบวรโชคโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงคุณิตาจีนจันทร์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรายุจันทรพิศโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนาธิปไชยวงค์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปฏิพัทธิ์ประยูรวงศ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภคนันท์แซ่ลี่โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรมิดาพลเที่ยงโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศศิกรณ์รู้ระวังโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๓นายอนุชามีรินทร์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี