รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๑๕๕ - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๑
ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวทัศนีย์ประทุมลีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐพนธ์เพ็งมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศุกลรัตน์ทองนุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวนัชพรเพ็งมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิรครินทร์จำปาเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพัชรากรพวงไทยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภัทรดนัยเสลาหอมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอาริสาประสพสุขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัณณิกาแซ่ลิ้มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงทิพรัตน์เซี่ยงฉินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเนตรนภาทองดอนน้อยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปุณยาพรอุ้ยคำตาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี