รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๑๕๕ - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๑
ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 52 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกชพรรณใสกระจ่างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัณณิกาเหมือนหงษ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษฎาถาวรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐนันท์หงส์สุนันท์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธรายุพึงประสพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชุติกาญจน์สืบดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพงศพลติเยาว์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐริกานพคุณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพิสุทธิพงษ์แซ่ตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณิภาวรรณคงทับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศตพรบัวงามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนโชคพรรณบัตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศักดิ์ดาปักษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรพรมมาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุธิมนต์มนต์สินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนายุตลิโมทัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจุฑาธิปพึงประสพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงประดับดาววิปุละโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชิษณุชาแจ่มศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปรียาภรศีลทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐกมลสุดยอดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยพรดาวคนองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐพรสุวรรณจักร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปุรเชษฐ์เย็นกลมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวัชรผิวเกลี้ยงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชรพิมพ์โคตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนภัสรดาบุญเทียมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์ชนกจรเข้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัณณิตาปาลพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิสิฏฐ์พลสุดยอดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมนัสนันท์สีดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเพลทูรสุขุมในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวัชพลบรรณะสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาคินขันทองดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศิริพรขุนทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวริยาทัศนสุวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศิวลักษณ์จิตรบรรจงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวริศราขันแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิวพรสระทองจวงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภกานต์พรหมทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสรวิชญ์รุ่งรัตนพงษ์พรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลรัตน์เกลียวงามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจงรักแน้นสันเทียะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชนัสถ์นันท์จิรนันท์วัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงญาณิศารุ่งเรืองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฏฐธิดากิจจะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐนนท์กลัดคล้ามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายดนัยมหาพานต์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทินสิรีอินทรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญกรใจดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี