รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๕๕ - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๑
ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิรพัฒน์พรรณบัตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2อุดมศึกษาครูนางพิมพ์ญดาประโลมรัมย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชลดาอาสานอกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4อุดมศึกษาครูนางสาวอารยาเคหาสัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปนัดดาพระธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัยยาสิทธิ์กาทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนภัทรสุวรรณสมบัติโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธัชชัยบุญหรั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธิดารัตน์สิงห์สังข์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนันทิพัฒน์มั่นคงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายบุญชูวิทยาเกียรติเลิศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปัณฑ์ชนิตใจกล้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพชรพลศักดิ์อรุณชัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเมธาสิทธิ์จานแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรัตติกานต์มาตราชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรนิดาอ่อนสว่างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาณัฐพรหมชนะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุสระศรีสมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชยพลศักดิ์อรุณชัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชลิตารุ่งรัตน์ธวัชชัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไชยวัฒน์เมืองมลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฎฐนิชาบุญเทียมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงดวงพรสุวรรณจักร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธิติมานิลบุตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเปมิกาคล้ำสุขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรรษนันท์เปี่ยมศักดาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพสุวัชร์คล้ำสุขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรวิชญ์จำเริญรักษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายยุทธนาไสวงามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรัตนาวลีศักดิ์อรุณชัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงลลิดามนต์สินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอพัชภาจรัสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภินันท์ทิพภวันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอินทิมาอิ่มวงษ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)วัดลำเหยคณะจังหวัดกาญจนบุรี