รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๑๔๗ - โรงเรียนบ้านพุพรหม
ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรายุสุกรโรงเรียนบ้านพุพรหมวัดพุพรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญญาภรณ์ชำนาญชื่นโรงเรียนบ้านพุพรหมวัดพุพรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิวัชระย้าย้อยโรงเรียนบ้านพุพรหมวัดพุพรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอานนท์สุกก่ำโรงเรียนบ้านพุพรหมวัดพุพรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกรรณิการ์จันทร์ทองโรงเรียนบ้านพุพรหมวัดพุพรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกรรณิการ์ทองแท่งใหญ่โรงเรียนบ้านพุพรหมวัดพุพรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชุติกาญจน์สามเมืองโรงเรียนบ้านพุพรหมวัดพุพรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงญาณากรพลชำนาญโรงเรียนบ้านพุพรหมวัดพุพรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิติยาผิวเกลี้ยงโรงเรียนบ้านพุพรหมวัดพุพรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรวัฒน์เอกจีนโรงเรียนบ้านพุพรหมวัดพุพรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพลาธิปรู้ประมาณโรงเรียนบ้านพุพรหมวัดพุพรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงยุพารัตน์โชคประกอบบุญโรงเรียนบ้านพุพรหมวัดพุพรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายระพีพัฒน์มูลรูปเหมาะโรงเรียนบ้านพุพรหมวัดพุพรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิรภัสสรใจตรงโรงเรียนบ้านพุพรหมวัดพุพรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอธิติยาคงทองโรงเรียนบ้านพุพรหมวัดพุพรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี