รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๑๔๕ - โรงเรียนเสาหงส์
ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนพวรรณกันยาหลงโรงเรียนบ้านหนองกุ่มวัดวิเศษสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภัสวรรณม่วงแก้วโรงเรียนบ้านหนองกุ่มวัดวิเศษสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิมลศิริพิเคราะเหตุโรงเรียนบ้านหนองกุ่มวัดวิเศษสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุธัมมาแสนสุขโรงเรียนบ้านหนองกุ่มวัดวิเศษสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกริชม่วงพลายโรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิตาภาวิเศษสิงห์โรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิรัชญาสุทธิรัตน์โรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชินบุตรโมราศรีโรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายประชาสรรค์หาญอินทร์โรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยพัชรบุญย์พันธ์โรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพัชรพลเชื้อหงษ์แก้วโรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชชาภาทูลจิตรโรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัตนชัยเหมือนหงษ์โรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัตนาภรณ์ละว้าโรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัชรบูลย์สามสวนแก้วโรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายโสภณตันติแก้วประโยชน์โรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรศาสำเนียงล้ำโรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี