รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๔๔ - โรงเรียนบ้านรางขาม
ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิราภาคำนึงการโรงเรียนบ้านรางขามวัดรางขามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีร์ธวัชฉิมสุวรรณ์โรงเรียนบ้านรางขามวัดรางขามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษณะหนูอ้นโรงเรียนบ้านรางขามวัดรางขามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชุติกาญจน์คำนึงการโรงเรียนบ้านรางขามวัดรางขามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณิชาภัทรคชเม่นโรงเรียนบ้านรางขามวัดรางขามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงทัศนีย์พรเนืองนุ้ยโรงเรียนบ้านรางขามวัดรางขามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญญารัตน์ทองหล่อโรงเรียนบ้านรางขามวัดรางขามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายบัณฑิตศรีสะอาดโรงเรียนบ้านรางขามวัดรางขามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพีรดาพงษ์พันธุ์แก้วโรงเรียนบ้านรางขามวัดรางขามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชฎาพรบุญสมโรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)วัดรางขามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรวิชญ์สุทธิประภาโรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)วัดรางขามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายดนัยฤทธิ์จับทองโรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)วัดรางขามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงน้ำฝนสะอาดเอี่ยมโรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)วัดรางขามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศรัณย์พรจารุสกลพันธ์โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)วัดรางขามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอิทธยาวิเศษสิงห์โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)วัดรางขามคณะจังหวัดกาญจนบุรี