รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๔๑ - โรงเรียนบ้านหินแหลม
ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพลจันทร์หอมโรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงดวงพรมะโนสารโรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธวัชชัยแก้วกระจ่างโรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปฏิพลผ่องใสโรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายประกาศิตพัฒนพันธเดชโรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายยุทธภพฤทัยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรายุทธผ่องใสโรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสิริยุพินป่าแฝกโรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกันตพลสายจำปาทองโรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกันต์รวัตรชมจูมจังโรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงขวัญข้าว-โรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจินนารี-โรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชาคริต-โรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณรินดาอัมวาทย์โรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงดาริน-โรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทวีชัย-โรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนพลตระกูลทองผาโรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนัฎจรีลีรดานันท์โรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงน้ำเย็นจันทร์ทารัตสกุลโรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายบรรณากรโสพาโรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปาณิศาอัมพวาโรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงแพรวัน-โรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภากร-โรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูมิพิทักษ์หงษ์สาโรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมน-โรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรภัทรไกรณัตตยาโรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุชาดาขาวอร่ามรัตน์โรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุธินันท์จันทร์ฉายโรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงโสรยา-โรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงหอมจันทร์-โรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิรักษ์ทองผาสุวรรณโรงเรียนบ้านหินแหลมวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี