รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๔๐ - โรงเรียนบ้านห้วยเสือ
ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 123 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนายศุภรากรจูกระโทกโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพัชชายา-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพจ-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๖นายภูธเนศทองบุตรโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖นายพริกไทย-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6อุดมศึกษาครูนายโชคทวีผ่องราษีโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๖นายสุวรรณท่าพิมายโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิทวัสสระทองแห่วโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๕นางสาวณัฐฑราณีผ่องราษีโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรุ่งทิวา-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๕นางสาวน้ำผึ้งกนกกุลสุขโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายลงโก๋-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพิมพ์พรรณ-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวี-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๕นางสาววิภากฤตยสดใสโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสนธยาฤกสว่างโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๕นางสาวแสงดาว-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอมราพรแซ่ม้าโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอิ๋วซ้อมจันทร์ทาโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรภัทร์ประโยชน์สมจิตโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๔นายทัชชัย-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกวินภพ-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๔นางสาวน้ำฝนกฤตยารุ่งเรืองโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกุหลาบ-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๔นางสาวน้ำอ้อย-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญนรีพิทักษ์หงษ์สาโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงพัชญากวินบริสุทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรภัทร-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๔นายวีรชัย-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรภัทรพงศ์พิเชียรโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๔นางสาวใสพิมพ์กมลสุวรรณกิจโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิราภา-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอังคนางค์เรือนพนาเวศโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายไชโย-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเขมวิกา-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐภัทร-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนพเก้ากุลธรรมภัทรโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทุย-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพัดวทัญญูตาโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวินท์สิมสีมาโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๓นายแม้ว-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนุช-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงยุวธิดามงกุฏแก้วโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายบอย-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเจนจิราหวั่นวงษ์โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปวินวัตรสีงามโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๒นางสาวแพรวา-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรจิต-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวาสนา-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิณภาบุญตาโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี