รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๒๖ - โรงเรียนบ้านวังสิงห์
ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 91 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤติกรอิ่มนุ้ยโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงฐิติกาญจน์ศรีนิลโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3อุดมศึกษาครูนายปฏิพัทธ์พิทยาวัฒน์โรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓นายบุญส่งศรีจาโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวัชเสือคล้ายโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพีรพัฒน์บุญศรีโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนาดลชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเพรชรัตน์ใจแปงโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนิติพันธ์ชื่นชมโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศราวุธหวังกุ่มโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเมธาวดีเงินถาวรกุลโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศศิวรรณขุนไกรโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกกาญจน์กลิ่นขจรโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤตติกุลค้ำชูโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศศิวิมลทองคำโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายตรีบดินท์พรปสพทวีสินโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกตน์นิภามูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพลพลทับทิมโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายโกมลชัยอุฒทาโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกาญจนาแสงรัศมีโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายครรชิตอินเกาะช้างโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติพศอรภักดีโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธาวินแสงอุทัยโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปนัดดานินทราชโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิรพลทองชมโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจีรนันท์อ่อนละมุลโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปัณณวรรธเทียมผูกโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนภัสหอมฟุ้งโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปัณณวิชญ์เทียมผูกโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปิยทัศน์ยอดทองโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิริยาภาพัฒอินทร์โรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัดชามีชนะโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรพัฒน์มีชนะโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูมินทร์กันภูโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรพัทธ์รักมิตรโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสมรักษ์นาคแสนพญาโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพุฒิพงษ์-โรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอนุสรณ์ภู่ระหงษ์โรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรัชนีวิเศษสิงห์โรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรัตติกาลเอี่ยมมงคลโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรนุชดอกเนียมโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภสินไผ่สะอาดโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสิรามลบุตรรักโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอำนาจซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอุษณีเดชเดชาโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายก้องภพพรปสพทวีสินโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกิ่งกาญจน์เรือนทองคำโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเกวลินช้างยกโรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจารุพัฒน์ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุ-โรงเรียนบ้านวังสิงห์วัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี