รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๑๒๔ - โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปรเมศวร์ศรีสุราชโรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลนวัดทุ่งนาโกลนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติพันธ์กาญจนศรโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัคคัญญะบูชาโรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลนวัดทุ่งนาโกลนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเกียรติศักดิ์แจ่มใสโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาพัชรจิระสิริวรโชติโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อวัดถ้ำมะเดื่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเจตนิพัทธ์สังขดีโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมาย-โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อวัดถ้ำมะเดื่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนทรณ์ร้อยแก้วโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเหมราชหมกคล้ายโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อวัดถ้ำมะเดื่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนพลสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุชิตทักษิณโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อวัดถ้ำมะเดื่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศุภานันพัดเย็นโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวัฒน์ร่มโพธิ์ธารทองโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อวัดถ้ำมะเดื่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุภารัตน์วรรณะโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญชนกวัฒนสินโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อวัดถ้ำมะเดื่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงโสภิดาบุญมีโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวชิระน้อยเปรมโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อวัดถ้ำมะเดื่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอธิชาสินสุขโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวาสนาพิทักษ์หงษ์สาโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อวัดถ้ำมะเดื่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกรวิชญ์สมใจเราโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศลิษาสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อวัดถ้ำมะเดื่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกิ่งแก้วรักชาติไทยโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐธิดาสังอาวรณ์โรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์ธิดาม้าแก้วโรงเรียนบ้านยางโทนวัดยางโทนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายลัญจกรล้อมวงษ์โรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลชนกรูปคมสันโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศศิธรรักชาติไทยโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิจจาถูกธรรมโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงหทัยทิพย์หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจินตพรศรีนิลโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชยามรทันใจชนโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฑิฆัมพรน้อยอ่อนโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายทักษ์ดนัยมหาสมุทรโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทองศิริสังข์ทองโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรวิชญ์เผือกพันมุกโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญญาพรโคกแก้วโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปนัดดามนตรีโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาณุเอี่ยมสอาดโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภาณุพงศ์แจ่มใสโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณพรฉัตร์เที่ยงโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอทิตยาสีคิ้วโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอนัญญาเภาตาโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอภิชาติหงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชญาดาคำชื่นโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอาภากรสมิตานนท์โรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชิติพัทธ์วรภาพโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอิทธิพรสีคิ้วโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐชยาเลื่อนลอยโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกรอยู่ถาวรกาญจน์โรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรสุภัคล้ำเลิศโรงเรียนบ้านหนองปลาซิววัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี