รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๑๑๙ - โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 90 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกรองแก้ว-โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกาญจนา-โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชลิตาพันธ์กรีโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๖นายพงศธรเคร่งรักชาติโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพนิดาศรีบัวทองโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพิมรักษ์คงจันทร์โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๖นายภัคพล-โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๖นางสาววาสนา-โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๖นายศักดายุทธอยู่ศิริโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกษมาหรีดบุญลือโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๕นายชยันต์คงมีผลโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๕นางสาวฐิติมา-โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๕นางสาวณัฐวดีประทีปโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๕นางสาวทิพศุภางค์อินทรกำแหงโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๕นายไมตรี-โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๕นางสาววราพรนาดีโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๕นางสาวศิริลักษณ์วิชัยวงษ์วัฒน์โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๕นายสมศักดิ์มีทรัพย์มั่นโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุทธินีแผนใหญ่โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๕นายเอกปัญญาเรือนแก้วโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกัลยาจรัสอุดมกุลโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๔นายเกรียงศักดิ์จรบำรุงโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๔นายณพงธรแจ้งใจโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณัฐธิดาขวัญเมืองโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๔นายทวิชัยสารมะโนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๔นายธนดลย์ตามสมัยโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๔นางสาวนทีกานต์สุวรรณพัฒน์โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๔นายบุญเลิศฐิติรัตน์วรากุลโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๔นางสาวเปิ้ล-โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงพิชชาวีร์พวงขุนทดโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๔นายพิทักษ์คงทวีโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายพุฒิพงษ์แจ่มน้อยโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๔นายภาณุวัฒน์แสงทองโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงมณทิราเกษรโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๔นายวีระวัฒน์บุญจริงโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุพัตราภรณ์สีนิลโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอลิสาวงค์อนุโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกกร-โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติพงศ์แสงแพรโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณฐพลสุทธวีรนันท์โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๓นายธงชัยแก้วห้วยพระโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนัชชาแสงดาวโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนลินนิภาแซ่อึ้งโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายบุญส่งสว่างประเสริฐโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพงค์เทพทองมีโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพฤกษาหาญจิตต์โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิมพ์วิภาชุ่มชื่นโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงมิลตรากลั่นเกิดผลโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรัญญาปัทมพิชัยโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวัชรพลนิธากรณ์โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี