รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๑๑๖ - โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 168 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพัชรวรรณแก้วหนูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๔นายกานดิศถิ่นยั่งยืนโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณัฐชยาสุดตาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๔นายณัฐพลมะลินิลโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายสิทธิศักดิ์ไวยิ่งยุทธ์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกรพิณเหมือนช้างโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกฤชกนกรื่นนุสารโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกฤติมุขเกษเกษรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓นายกฤษฏาสุขเจริญโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษณะเชี่ยวพฤกโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษณะบุญไทยโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัญญาภัคมากอิ่มโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ปันชนโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติธัชมานนท์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกิตติมาปังสีโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิติมศักดิ์ภูสันติภาพโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเขมทัตต่วนยาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายคมธณชาติปลาทองโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจรรยพรฉิมแดงโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจันทกานต์พิมพาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจันทรวรรณนะวะเย็นโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิตติมาเริงสมัยโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรวัฒน์เซี่ยงว่องโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเจตพัฒน์ม้าแก้วโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเจนจิราสอบไธสงโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชลกานต์มีชัยผาภูมิโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชวพรมีความเจริญโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชัชนันท์รวยรื่นโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชิชากองสุวรรณ์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชุติมันต์มากดีโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณภัทรทองอ่อนโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐชาร่มทองกุลโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวัฒน์หมื่นสกดดีโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวุฒิรีพลโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณิชกานต์สืบประสงค์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทวีวงศ์รุ่งสว่างโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทองจารุพาราโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนกรบรรณาการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๓นายธนกฤตสุทธิบุตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนพนธ์ช้างเย็นโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนวัฒน์เพชรพิทักโยธินโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนวิทย์ศิริไพบูลย์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนวินท์รามฤทธิ์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนัชญาร่วมวินัยโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธมลวรรณกระต่ายโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธรรมสรณ์สุริวงษ์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธราดลประเสริฐลาภโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรภัทรวงศ์ษาหงษ์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีระวัฒน์คงเวียงโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนนธิยาทองประเสริฐโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี