รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๑๖ - โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 113 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกมลชนกทองผาสุทัศน์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกาญจนาแสงท้าวโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๕นางสาวญาสุมินทร์สีดีโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจาลินีทองสุกโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสรธัญพิทักษ์วนาราษฎร์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชินกรพรหมจินดาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายกรรณ์ทรากรมั่งคั่งโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงตรีสิณีคำแพงโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๔นางสาวรุ่งทิวาใสยมาตย์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนวรรณเพ็ชรสุ่มโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกรชนกสุขสบายโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูฟ้าผิวแก้วดีโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัญญาณัฐมงคลสมัยโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูมิตะวันร่วมจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิรัชยาแก้วสอาดโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลพรเผือกบุรีโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนพรุจเกษแก้วโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกรกมลคำหารพูลโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสลินทิพย์อุ่นเรือนโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกวิสราดนตรีโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอภิวัชร์ลังกาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกวีชินจัตุพรพงศ์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกันตพัฒน์อ่อนตาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาภัคภูสันติภาพโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐนันท์จารุกิจพิทยากุลโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงขวัญชนกตรีบุญเมืองโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณิชาภัทรใสกระจ่างโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจรินทรสุวรรณประเสริฐโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพีรดาสวัสดิ์ธรรมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจารุวรรณใบบัวโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภานุวัฒน์พรหมสวัสดิ์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงญาณิศาหอยสังข์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกชมนหงษ์รัตนอุดรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิติมานิ่มนวลโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกรรมาสแซ่ผ่านโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณฐกรราชสีห์แก้วโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤชพลทิมเทียนโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณฐปกรห้าวหาญโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญาภัคจันทร์ประเสริฐโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฏฐณิฌาวงษาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเกศศิณีย์ไทรสังขสินธิติโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงดวงกมลกุมภีโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเกียรติภูมิทาปัญญาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนดลบริบูรณ์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงขวัญชนกแป้นเขียวโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนพลยัญญ์ทิพย์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเขมจิราเวชวิเวกโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนภัทรเจียงผาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายคงพัฒน์เจียงเจิมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญชนกวิริยะภาพโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี